Oferta szkolna

Propozycje dla nauczycieli (szkoleniowe Rady Pedagogiczne)

 • Asertywność w zespole i w kontakcie z rodzicem - warsztaty 3h
 • Jak rozmawiać z rodzicami na wywiadówce – czas ok. 2h
 • Praca z uczniem mającym trudności dydaktyczne – dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości – 2 h
 • Motywowanie uczniów do nauki – metoda zielonego ołówka – 2h
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – 2h
 • Profilaktyka suicydalna – 2 h
 • Współpraca z zespołami powołanymi przez dyrektorów szkół, których zadaniem jest udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce w miarę posiadanych możliwości i potrzeb.

Ponadto:

 • „Szkoła dla rodziców i wychowawców” 3 części - 10 spotkań po 3 godziny (grupa 12-15 osób):
  „Jak mówić do dzieci, żeby nas słuchały, jak słuchać żeby do nas mówiły”„Rodzeństwo bez rywalizacji”Jak rozmawiać z nastolatkiem” (warunkiem uczestnictwa jest ukończenie cz.1)
 • Sieć wsparcia dla nauczycieli przedszkoli i szkół pracujących z dziećmi autystycznymi – zgłaszanie chętnych nauczycieli do końca września (ilość miejsc ograniczona) na adres e-mail: reniadudek1@wp.pl
 • Comiesięczne spotkania na terenie naszej placówki sieci wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych powiatu przeworskiego.
 • Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaprasza dyrektorów przedszkoli i szkół do udziału w sieci współpracy. Zgłoszenia prosimy przesyłać do końca września br. na e-mail poradniaprzeworsk@interia.pl

Propozycje dla rodziców:

 • „Szkoła dla rodziców i wychowawców” 3 części - 10 spotkań po 3 godziny (grupa 12-15 osób)
 • Pogadanki (około 60 minut)
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych - zgłaszanie chętnych rodziców do końca września do sekretariatu Poradni.

Propozycje dla uczniów:

 • Badania przesiewowe:
  Profilaktyka dysleksji 6-latki, klasa I (około 5h)
 • Interwencje kryzysowe.
 • Warsztaty (4-5h):
 • Obserwacja dziecka w środowisku szkolnym / przedszkolnym przez psychologa, pedagoga (na potrzeby pełniejszej diagnozy)
 • Warsztaty z doradztwa zawodowego (4h)
 • Indywidualne konsultacje dla młodzieży dotyczące wyboru szkoły.