O nas

Jesteśmy placówką świadczącą bezpłatne usługi dla dzieci, młodzieży, rodzin oraz instytucji oświatowych
z terenu powiatu przeworskiego.

W skład naszego zespołu wchodzą psycholodzy, pedagodzy, logopedzi oraz lekarz – konsultant zespołu orzekającego.

Oferujemy naszą współpracę i pomoc wszystkim zainteresowanym osobom oraz instytucjom.

Poradnia prowadzi działalność:

  • diagnostyczną,
  • terapeutyczną,
  • doradczą,
  • profilaktyczną,
  • szkoleniową dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Systematycznie w każdym miesiącu prowadzimy:

  • wczesne wspomaganie rozwoju dzieci –konsultacje pierwszy piątek w każdym miesiącu w budynku poradni w godz.: 8 - 12 (zgłoszenia telefoniczne),
  • sieć wsparcia dla pedagogów, psychologów szkolnych i pedagogów specjalnych.

Zapraszamy!