Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny:

Na podstawie:

  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Przeworsku

ul. Lwowska 16

37-200 Przeworsk

Inspektorem ochrony danych osobowych jest:

Jakub Kłak

Kontakt:

iod@powiatprzeworsk.pl

tel: 882 001 277

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:

  • wykonywania działalności w zakresie pomocy dzieciom oraz młodzieży w wyborze kierunków kształcenia, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy związanej z wychowaniem i kształceniem, wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  • zatrudnienia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przeworsku – świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
  • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.

Podanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przeworsku danych osobowych jest dobrowolne przysługuje prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii.