Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEWORSKU

NA LATA SZKOLNE 2021/2022 – 2026/2027

 1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników, mające na celu udzielanie coraz szerszej grupie potrzebujących osób specjalistycznej pomocy terapeutycznej (psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej).
 2. Zwiększenie pomocy kierowanej do rodziców w formie ,,Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”, w miarę potrzeb prowadzenie grup na terenie szkół.
 3. Prowadzenie grup wsparcia dla rodziców i nauczycieli kończących wszystkie cykle ,,Szkoły dla Rodziców i Wychowawców”.
 4. Prowadzenie warsztatów grupowych dla dzieci rozwijających kompetencje emocjonalne.
 5. Terapia dzieci słabowidzących.
 6. Konsultacje i terapia dla rodzin i par.
 7. Udzielanie wsparcia młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie planowania przyszłości zawodowej.
 8. Prowadzenie sieci współpracy z psychologami i pedagogami szkolnymi oraz instytucjami pomocowymi z terenu powiatu przeworskiego.
 9. Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 10. Systematyczne, comiesięczne konsultacje i terapia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 11. Stała współpraca ze szkołami w formie punktów konsultacyjnych w najbardziej oddalonych od Przeworska miejscowościach powiatu.
 12. Sukcesywne doposażanie placówki w nowe pomoce i narzędzia diagnostyczne.