Misja i wizja

Misja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przeworsku

Jesteśmy zespołem specjalistów, którego celem jest wspomaganie rozwoju oraz udzielanie pomocy i wsparcia naszym klientom.

Ofertę działań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych kierujemy w szczególności do:

  • dzieci
  • młodzieży
  • rodziców i opiekunów
  • nauczycieli i wychowawców

Proponujemy rzetelną diagnozę, fachową poradę, skuteczne oraz profesjonalne działania terapeutyczne i profilaktyczne zapewniając dyskrecję, życzliwość, akceptację i zrozumienie.

Wizja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przeworsku

  1. Pomagamy klientom wykorzystując maksymalnie swoje kompetencje zawodowe.
  2. Dążymy do wypracowania zintegrowanego systemu profilaktyki.
  3. Doskonalimy się i dostosowujemy ofertę usług poradni do potrzeb środowiska.
  4. Kreujemy obraz poradni jako instytucji wspomagającej rozwój klienta.