Oferta szkolna

OFERTA SZKOLNA na rok 2023/2024

Propozycje dla nauczycieli (szkoleniowe Rady Pedagogiczne)

 • Jak integrować (reintegrować) zespół klasowy – 2h (forma warsztatowa)
 • Asertywność w zespole i w kontakcie z rodzicem - warsztaty 3h
 • Motywowanie uczniów do nauki – metoda zielonego ołówka – 2h
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – 2h
 • Współpraca z zespołami powołanymi przez dyrektorów szkół, których zadaniem jest udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce w miarę posiadanych możliwości i potrzeb

Ponadto:

 • „Szkoła dla rodziców i wychowawców” 3 części - 10 spotkań po 3 godziny (grupa 12-15 osób):
  „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby do nas mówiły” , „Rodzeństwo bez rywalizacji”, ,,Jak rozmawiać z nastolatkiem” (warunkiem uczestnictwa jest ukończenie cz.1)
 • Sieć wsparcia dla Nauczycieli przedszkoli i szkół pracujących z dziećmi autystycznymi – zgłaszanie chętnych do końca września br.(ilość miejsc ograniczona) na adres e-mail: r.dudek@poradniap-p.powiatprzeworsk.pl
 • Comiesięczne spotkania na terenie naszej placówki sieci wsparcia dla Psychologów, Pedagogów szkolnych i Pedagogów specjalnych powiatu przeworskiego
 • Sieć współpracy dla Wychowawców klas w zakresie podniesienia jakości wsparcia psychologiczno-pedagogicznego po powrocie do szkół, głównie w obszarze problemów zdrowia psychicznego dzieci/młodzieży– spotkania 1x w miesiącu po 3 godziny, zgłoszenia zainteresowanych Wychowawców proszę przesyłać do końca września br. na adres: dyrektor@poradniap-p.powiatprzeworsk.pl
 • Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zaprasza Dyrektorów przedszkoli i szkół do udziału w sieci współpracy. Zgłoszenia prosimy przesyłać do końca września br. na e-mail: dyrektor@poradniap-p.powiatprzeworsk.pl

Propozycje dla rodziców:

 • „Szkoła dla rodziców i wychowawców” 3 części - 10 spotkań po 3 godziny (grupa 12-15 osób)
 • Pogadanki – tematyka zgodna z potrzebami danej placówki (około 60 minut)
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych - zgłaszanie chętnych rodziców do końca września na adres: sekretariat@poradniap-p.powiatprzeworsk.pl

Propozycje dla uczniów:

 • Badania przesiewowe - Profilaktyka dysleksji 6-latki, klasa I (grupa/klasa około 5h)
 • Interwencje kryzysowe
 • Obserwacja dziecka w środowisku szkolnym / przedszkolnym przez psychologa, pedagoga (na potrzeby pełniejszej diagnozy)
 • Warsztaty z doradztwa zawodowego (4h)
 • Indywidualne konsultacje dla młodzieży dotyczące wyboru szkoły
 • Warsztaty psychologiczne